Trädbeskärning - att beskära träd


Att beskära buskar, häckar och rosor kan vara nog så knepigt, men det verkliga mandomsprovet torde utan minsta tvivel vara trädbeskärning. Här är skillnaden mellan framgång och katastrof hårfin. Det finns till och med en helt egen yrkeskår som enbart ägnar sig åt just trädbeskärning. En professionell trädbeskärare kallas för arborist och arbetar ofta med redskap som sele och klätterrep för att inte skada trädet.

Varför ska man beskära sina träd?

En avgörande skillnad mellan träd som växer vilt i skogen och de fruktträd vi har stående hemma i trädgården är att de vilda träden sköter sin egen beskärning själv. Det är bara att studera skogens bjässar. Stormar och starka vindar gör att torra och döda grenar faller till marken av sig själva och trädkronorna håller sig därmed välformade och tuktade.

När du beskär träden hemma i din egen trädgård så blir du på något sätt ställföreträdande för Moder Natur. Du gör det som naturen annars själv skulle ha gjort om trädet ifråga stod i skogen.

Det kan finnas många skäl till att beskära träd. På 1600-talet ville stormännen visa att de hade makt även över naturen och beskar sina äppelträd så att kronorna blev kubformade. När allmogen omsider fick upp ögonen för att äpplen kunde ingå som en del i kosthållet så beskar man sina träd för att på så sätt öka skörden av de välsmakande frukterna. Äppelträden tilläts därför att växa sig stora för att på så sätt kunna bära mer frukt.

Idag kan vi se en samexistens mellan dessa två synsätt i våra trädgårdar. Träden ska vara vackra att se på och beskärs därefter. Handlar det om fruktträd så får de gärna bära rikligt med frukt också. Detta är en aspekt man gärna tar med i beräkningen när det är dags för beskärning. Tyvärr har vi allt för ofta alldeles för dåliga förutsättningar för att lagra äpplen numera. Den gamla jordkällaren är borta sedan länge. Detta brukar avspeglas i trädgårdarna på hösten då det ligger massor av fallfrukt under träden till glädje för rådjur, trastar och andra ”snyltgäster”.

Hur beskär man sina träd?

Det huvudsakliga arbetet när man beskär ett träd består i att ta bort döda grenar eller att glesa ur kronan. Riktigt stora träd beskärs framför allt på grund av att de har vuxit sig så pass stora eller att de utgör en fara för oss människor, sällan för att trädet behöver det för sin överlevnad. Ett gott råd vid beskärning av stora träd är, om du skulle känna dig det minsta osäker på jobbet, att ta hjälp av ett proffs. Då sker jobbet på ett tryggt och säkert sätt. Trädet blir även snyggare på köpet.

Den mest gynnsamma tiden för trädbeskärning är på sensommaren, under den så kallade JAS-perioden, det vill säga juli, augusti och september. När det gäller beskärning så finns det vissa skillnader man bör känna till vad gäller fruktträd och andra träd. När man beskär en björk så lämnas inledningsvis en stump på cirka 50 centimeter kvar av grenen. Ger man sig däremot på ett äppelträd så kapar man grenen direkt utanför den så kallade grenkragen. Stumpen på björken kan man ta bort efter ett par år då trädets egna skyddsmekanismer slutgiltigt har separerat den från huvudstammens egna försörjningssystem.

Beskärning av Rönnsumak

 
Rönnsumak En rönnsumak skall beskäras både för att den skuggar och tränger mot bambuplantorna, till vänster här på bilden.
grensåg

Lämpliga verktyg är en sekatör och en grensåg.

Ett annat namn på grensåg är för övrigt tjuvasåg. Och det har visst sin grund i att den är enkel att bära med sig utan den syns. Och att de som är intresserade av att såga av en liten gren från träd för att ta hem för hobbyarbete kan enkelt använda den. Fast å andra sidan lär den tjuvade grenen nog ge mer uppmärksamhet än sågen.

grenbeskärning Den första åtgärden blir att ta hand om tidigare försök till bekärning samt de döda grenar som finns kvar. Så här skall inte en beskärd gren lämnas kvar. Den kan ge upphov till angrepp på stammen när vatten letar sig in i den och går vidare till stammen.
grenbesärning Rätt teknik är att besäkra grenen som skall bort så nära stammen som möjligt. Men utan att skada själva stammen.
Vid beskärning av friska grenar som ofta har en viss tyngd. Börjar man med att såga igenom underifrån nära stamman ungefär en tredjedel av grenens tjocklek. Viktigt är att grenen inte får gå av i detta skede.
grenbeskärning Därefter sågar man av grenen någon decimeter ut från stammen.
brottyta gren Notera att barken sträcker sig längre än den avsågade grenen. Detta beroende på att grenens tyngd drar med sig barken när den är helt igenomsågad.
Men vi gjorde tidigare ett snitt underifrån nära stammen i grenen så ser vi nu att själva stammen inte skadades.
Och det är nu bara att såga av grenstumpen och vi har en oskadad stam.
skadad trädstam I annat fall hade stammen sett ut något så här. Och vi hade fått skador som kan ställa till en del problem för trädet framöver.
färdig trädbeskärning Och vi är nu klara med beskärningen av rönnsumaken och bambun intill har fått mer utrymme att utvecklas i.