Häckbeskärning - att beskära häckar


Det kan med visst fog sägas att det finns åtminstone två skolor inom häckbeskärningens ädla konst. Dels finns det sådana som jämt och ständigt hänger ute i trädgården och klipper sin häck i ur och skur. Sedan har vi den andra skolan som består av trädgårdsägare som klipper sin häck med största varsamhet. Det ena sättet är egentligen inte bättre än det andra eftersom det lika gärna kan bli dundersuccé som fullständig katastrof. Här nedan följer i vart fall lite goda tips och idéer angående häckbeskärning som man kan ta till sig, vare sig man tillhör det ena eller det andra lägret.

Den yviga häcken

I en stor trädgård kan man med fördel låta häcken växa ut helt. Dock måste du ändå vara noga med att klippa ner den något varje år. Alla grenar som blir för långa klipper man av liksom alla döda och sjuka grenar. Detta sker för att bibehålla fräschören och yvigheten i häcken samt för att den ska kunna göra sig bättre i en stor trädgård.

Den smala häcken

Strävar man efter en smal häck så finns det bara en väg att nå fram dit, nämligen att klippa den ofta och regelbundet. Om du missar att göra det blir häcken inte bara stor och bred utan även kal på insidan. Detta på grund av att de nedersta grenarna inte får tillräckligt med sol och luft för att kunna växa och utvecklas. Förutsättningen för att sol- och lufttillförseln ska kunna garanteras på ett tillfredsställande sätt är att häcken tillåts vara smalare upptill än nertill. Vid klippningen arbetar du nedifrån och uppåt. Först klipper du sidorna och därefter ger du dig på översidan. Spänn upp ett snöre för att ange rätt höjd. Det blir lättare att jobba då. Sidogrenarna beskärs försiktigt om du önskar en bred häck och kraftigare om du vill ha en smal häck.

Den gamla och vanskötta häcken

Har du en gammal, risig och vanskött eller gles häck? Då är det hög tid att göra något åt det hela. Det är väldigt enkelt men det kräver en hel del mod och beskärning. Har du en vanskött lövhäck så klipper du av alla grenarna cirka 25 centimeter över jorden. Detta är en drastisk men ändå nödvändig åtgärd. Därefter tar du bort alla sjuka och svaga buskar i häcken och ersätter dem med nya. De följande två åren håller du häcken i trim genom att beskära den kraftigt och dessutom göra det regelbundet. Den ursprungliga höjden på häcken uppnås efter fyra till fem år. Den bästa tiden för plantering av ny häck är sent på hösten eller tidigt på våren.

Om det är en vanskött barrhäck vi snackar om så ska du beskära alla sidogrenarna nästan ned till stammen. Efter denna mycket bryska behandling står det alltså en rad med nästan nakna trädstammar kvar. Efter en tid kommer det emellertid nya skott som du får fint stuk på om du beskär dem regelbundet. Efter tre år har du en häck som återigen är pigg och dessutom föryngrad.

Anpassad sökning